Kalender

Besoek asb die Bloemhofbond aanlyn databasis en netwerk vir alle kalender geleenthede. Op MemberZone kan u ook interaktief met ander lede kommunikeer oor gebeurtenisse.

Meld aan op MemberZone

Ons nooi alle oud-Bloemhoffers om die volgende geleenthede by te woon.  Dis ideale geleenthede om met ou vriende te skakel en ook om die skool te ondersteun!

12 Augustus – Matriektee
Waar : Bloemhof Sentrum
Wie : 2016-Matrieks en hul ouers
Prys : Gratis
Tyd : 13:00

22 – 25 Augustus – “Old Girl” Kunsuitstalling
Waar : PJ Olivier Kunssentrum
Prys : Gratis
Tyd : Oop tussen 9:00 en 17:00
Vir meer inligting skakel Maryna by 072 947 8000 of e-pos haar by bloemhofbond@bloemhofschool.co.za

25 Augustus – “Old Girl” Kunsveiling
Waar : PJ Olivier
Prys : R150 per persoon verversings ingesluit
Tyd : 18:00 Besigtiging
“Platters” vir 10 persone kan vooraf by die bloemhofbond-kantoor bestel word.
Vir meer inligting skakel Maryna by 072 947 8000 of e-pos haar by bloemhofbond@bloemhofschool.co.za

10 Maart 2017 – Massa Reunie
Waar : Bloemhof Sentrum
Prys : Gratis
Ete : Verversings ingesluit
Wie: Alle oud-Bloemhoffers is welkom
Vir meer inligting skakel Maryna by 072 947 8000 of e-pos haar by bloemhofbond@bloemhofschool.co.za

Reüniegroepe: Kontaklyste

Die Bloemhofbond is besig om hulle databasis op te bou en aan te vul, maar daar is steeds baie kontakbesonderhede van oud-leerders uitstaande. Ons doen ‘n beroep op alle oud-leerders wat in die afgelope 10 jaar reünies gehou het om hulle bestaande kontaklyste te e-pos na bloemhofbond@bloemhofschool1.co.za