Sameroepers

Reünies vir 2018

Massa Reunie : 9 Maart 2018 : Alle oud-Bloemhoffers is welkom
Kontak vir Maryna de Waal by Bloemhofbond@bloemhofschool.co.za of 076 972 8836

Reüniegroepe: Kontaklyste

Die Bloemhofbond is besig om hulle databasis op te bou en aan te vul, maar daar is steeds baie kontakbesonderhede van oud-leerders uitstaande. Ons doen ‘n beroep op alle oud-leerders wat in die afgelope 10 jaar reünies gehou het om hulle bestaande kontaklyste te e-pos na bloemhofbond@bloemhofschool.co.za