Reünies

Registreer asb op die nuwe aanlyn databasis en netwerk van Bloemhofbond deur hierdie skakel te gebruik: https://bloemhofbond.alumnet.co.za
Op hierdie netwerk kan u op hoogte bly van al die Old Girl funksies, reünies, gesellighede asook Klub Fidelis aangeleenthede.

 

9 Maart 2017 – Massa Reunie (enige oud-Blomehoffer is welkom vir Stigtersdag) en ook die volgende klasse

Ons nooi die volgende Matrieks uit om ons te kontak vir reunie reëlings – kontakbesonderhede is bloemhofbond@bloemhofschool.co.za of 076 972 8836

Matrieks van 1963 – 55 jaar
Matrieks van 1968 – 50 jaar
Matrieks van 1973 – 45 jaar
Matrieks van 1978 – 40 jaar
Matrieks van 1983 – 35 jaar
Matrieks van 1988 – 30 jaar
Matrieks van 1993 – 25 jaar
Matrieks van 1998 – 20 jaar
Matrieks van 2003 – 15 jaar
Matrieks van 2008 – 10 jaar