Welkom

Welkom by Bloemhofbond en Klub Fidelis

Ons is trots om Bloemhof ons Alma Mater te noem! Ons wil graag kontak behou met u. Besoek asb die Bloemhofbond aanlyn databasis en netwerk.

Meld aan op Bloemhofbond Alumnet Portaal

Hier kan u registreer en u nuutste kontakbesonderhede opdateer. Bloemhofbond, tesame met die skool, wil u graag in voeling hou met oud-leerders en die skool.  Ons kan slegs hierin slaag indien ons oor u nuutste kontakbesonderhede beskik. Dit sal die reël van reunies soveel makliker maak! Sal dit nie wonderlik wees om gereeld die nuutste inligting van jou skool te ontvang nie?  Dit is moontlik! Registreer asseblief op MemberZone en verseker dat u deel word van hierdie inligtingsnetwerk. Nuus van alle Old Girl gesellighede en gebeurtenisse is ook op MemberZone beskikbaar.

LIDMAATSKAP EN DONASIES

BLOEMHOFBOND
Alle oud-skoliere en oud-onderwysers kwalifiseer vir lidmaatskap van Bloemhofbond.
• Jaarlikse lidmaatskap R250
• Jaarlikse lidmaatskap vir studente (R50)
• Lewenslidmaatskap – eenmalige betaling R1500

KLUB FIDELIS
Klub Fidelis is oorspronklik gestig deur ouers en vriende van die skool wat ook graag ‘n bydrae wou lewer tot die verbetering en uitbreiding van die skool en sy tradisies alhoewel hulle nie oud-skoliere van Bloemhof was nie.
U kan lid word van Klub Fidelis met:
• Goue lidmaatskap: R10 000 eenmalig
• Lewenslange lidmaatskap: R1 500 eenmalig
• Jaarlikse lidmaatskap: R200/jaar
Die voordele van Klub Fidelis
• Bloemhof lapelwapen
• Skenker se naam op die Klub Fidelis-erebord
• Ten minste twee gesellige funksies per jaar
• Die wete dat ‘n bydrae tot ‘n beter opvoeding van ons kinders gemaak is.

Vir meer inligting kontak ons by bloemhofbond@bloemhofschool.co.za

Donasies is baie welkom!

Bloemhofbond bankrekening
Bank : ABSA Bank
Takkode : 632005
Rekening naam : Bloemhofbond
Rekeningnommer : 410 181 835
Tipe rekening : Tjek rekening
Stuur asb. ’n bewys van betaling aan bloemhofbond@bloemhofschool.co.za